Persoonlijke informatie
Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen door Info Instruments te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Info Instruments worden verwerkt. Info Instruments zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

Hoewel niet iedere gebruiker zich er wellicht van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het Internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voorzover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internet pagina te verbeteren. Voorzover Info Instruments dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar andere websites
De website van Info Instruments bevat links naar andere websites die buiten het info-instruments.com-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Info Instruments is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

Verklaring van de privacygegevens
Bij Info Instruments BV kunt u erop vertrouwen dat wij uw privacy beschermen en respecteren.

Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) (verordening (EU) 2016/679), biedt Info Instruments BV transparantie over waar, wanneer en hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt en aan wie het verstrekt is en verwerkt wordt.

“Persoonlijke informatie” betekent informatie met betrekking tot een identificeerbaar, levend, natuurlijke persoon en, waar van toepassing, met inbegrip van een identificeerbare rechtspersoon, maar beperkt zich niet tot:

 • informatie met betrekking tot ras, geslacht, zwangerschap, huwelijkse staat, nationaliteit, etnische of sociale afkomst, kleur, seksuele geaardheid, leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, welzijn, handicap, godsdienst, geweten, geloof, cultuur, taal en geboorte van de persoon;
 • informatie met betrekking tot onderwijs of de medische, financiële, criminele geschiedenis of werkgelegenheid van de persoon;
 • enig identificatienummer, symbool, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer, locatieinformatie, online-id of andere specifieke opdracht van de persoon;
 • biometrische gegevens van de persoon;
 • de persoonlijke meningen, visies of voorkeuren van de persoon;
 • correspondentie verstuurd door de persoon die impliciet of expliciet van persoonlijke of vertrouwelijke aard is of verdere correspondentie die de inhoud van de oorspronkelijke correspondentie zou onthullen;
 • de visies of meningen van een andere persoon over de persoon; en
 • de naam van de persoon als blijkt dat het met andere persoonlijke informatie met betrekking tot de persoon is of indien de bekendmaking van de naam zelf informatie over de persoon zou onthullen.

Op wie is de Info Instruments BV Data Privacy Policy van toepassing?
Beleid en procedures met betrekking tot de Data Privacy Policy zijn van toepassing op alle bestuurders, werknemers, gebruikers en bijvoorbeeld dienstverleners, partners en dochterondernemingen van Info Instruments BV.

Info Instruments BV streeft aan de GDPR te voldoen door:

 • Verwerken van persoonlijke informatie alleen waar het strikt noodzakelijk is voor legale zakelijke doeleinden;
 • Het verzamelen van slechts de minimale persoonlijke informatie voor deze doeleinden en het niet verwerken van buitensporige persoonlijke informatie;
 • Duidelijke voorlichting aan klanten over hoe hun persoonlijke informatie zal worden gebruikt en door wie;
 • Alleen het verwerken van relevante en adequate persoonlijke informatie;
 • Eerlijke en rechtmatige verwerking van persoonlijke informatie;
 • Persoonlijke informatie nauwkeurig bijhouden en, waar nodig en mogelijk, up to date houden;
 • Persoonlijke informatie alleen behouden voor zolang het noodzakelijk is omwille van wettelijke of bestuursrechtelijke en/of voor legale zakelijke doeleinden;
 • Het respecteren van de rechten van de betrokkenen ten aanzien van hun persoonlijke informatie, met inbegrip van hun recht op toegang tot de informatie;
 • Alle persoonlijke informatie op een zo redelijk mogelijke manier veilig houden;
 • Alleen persoonlijke informatie over de grenzen heen doorgeven in omstandigheden waar het voldoende kan worden beschermd en/of gerechtvaardigd is en/of overeengekomen en/of Info Instruments BV toestemming heeft gekregen om dit te doen;
 • Ontwikkelen en implementeren van een Privacy-beheerskader zodat het beleid, procedures en richtlijnen tot uitvoering gebracht kunnen worden;
 • Het identificeren van interne en externe stakeholders waar het aangewend kan worden en het bepalen van de mate waarin deze belanghebbenden betrokken zijn bij het beheer van de persoonlijke informatie onder de zorg van Info Instruments BV;
 • Afzien van het gebruik van marketing praktijken die inbreuk maken op het recht op de persoonlijke levenssfeer; en
 • Het identificeren van gebruikers met specifieke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de bescherming en het beheer van persoonlijke informatie.

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen om ervoor te zorgen dat de gegevens correct en up to date zijn. Dus controleer deze pagina af en toe om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

0
0

Start typing and press Enter to search